contact | directeur Ellen Atkinson > 0345 50 1600

Na school

Blij met mij training – WijsWijzer

Voor HOOGBEGAAFDE kinderen & hun ouders.

Blij met Mij!-HB brengt het kind en hun ouder(s)zelfvertrouwen en veerkracht voor lange duur.

Al meer dan 10 jaar een krachtige training voor ieder kind.

In Beusichem bij De WijsWijzer is de speciale editie Blij met Mij! voorhoogbegaafde kinderen en hun ouders.

Voor meer informatie en data van de training klik op de volgende link:

blij met mij training – WijsWijzer


Leerlingenraad

Ons onderwijs is er steeds meer op gericht om kinderen zelf verantwoordelijk te maken voor hun ontwikkeling. Willen we dat goed voor elkaar krijgen dan hoort daar ook bij dat kinderen zeggenschap hebben in wat er op school gebeurt. Om die reden richten we deze maand een leerlingenraad op. In deze leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Zij zullen alle kinderen vertegenwoordigen en aangeven wat kinderen belangrijk vinden en meedenken wat we op onze school kunnen verbeteren.


Speelleergroep PEUTERRIJK

SKLM is in onze school gestart met de speelleergroep Peuterrijk voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. De speelleergroep is dé plek voor uw peuter om fijn met andere kinderen te spelen onder professionele begeleiding.

Voor meer informatie en aanmelding van peuters graag contact opnemen met SKLM, 0344-603087, info@sklm.nl. Of loop even binnen bij de Peuterrijk.

 

 


Jeugddienst

 

Jeuggdienst

Zondag 14 oktober is er een jeugddienst. Deze dienst staat in het teken van het thema van de Kinderboekenweek (3-14 okt.): Vriendschap.  Een thema dat niet alleen kinderen belangrijk vinden. Een dienst voor iedereen dus. Met de band Bertus en de Refo’s die ons in de liederen begeleiden. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting rond fris, thee en koffie.

 

Heb je interesse om de dienst bij te wonen?  Ben je jong of oud, wel of niet bekend met onze kerk? Je bent van harte welkom!

http://www.kerkbeusichemzoelmond.nl

 


Chromebooks

Na de zomervakantie starten we in de groepen 7 en 8 met voor elk kind een eigen Chromebook. Deze Chromebooks worden gebruikt voor het Snappet programma maar ook voor de inzet van internet bij wereldorientatie.

 

 


Jeugddienst

Op zondag 15 april a.s. is er een jeugddienst in de kerk van Beusichem. Dit keer als thema “Geloven is zo gek nog niet”. Graag willen wij, Jeugdteam van kerk Beusichem-Zoelmond, jou en u hiervoor uitnodigen.

In de huidige maatschappij zien we een afname van het kerkgangers en steeds minder mensen lijken te geloven. Wanneer je zegt wel te geloven bevind je je vaak in een minderheid. Het is misschien zelfs een klein beetje gek.

Maar, geloven is zo gek nog niet! Wil je weten waarom? Kom dan naar de jeugddienst! Tijdens deze dienst laten we het orgel even voor wat het is en zullen we muzikaal begeleid worden door de band Rise Up uit Geldermalsen.


SCHOOL NIEUWS