contact | directeur Marie-Louise ten Brinke > 0345 50 1600

STIB in school

Heeft u een vraag over uw kind? Neem vrijblijvend contact op met Stib

Met een hulpvraag over je kind naar het gebiedsteam van de gemeente stappen: dat is misschien spannend. Maar sinds een tijdje ook best gemakkelijk. Want de jeugdconsulenten van Stib zitten nu wel heel dichtbij. Een aantal dagdelen per week werken zij op de basisscholen. Ook op onze school. Weet u ze al te vinden?

In totaal zijn vier jeugdconsulenten contactpersoon voor de Burense basisscholen: Bianca Tofohr, Lotte Peterson, Saskia Vermeulen en Marieke de Bont-van Leeuwen. Straks stelt de jeugdconsulent van onze school zich kort voor. Maar eerst vertelt het team u wat meer over hun werk.

“We zijn elk voor ‘onze’ scholen het eerste aanspreekpunt”, leggen de consulenten uit. “Maar we werken als team, pakken een casus samen op. Daarbij werken we samen met ouders, personeel van de school en andere hulpverleners. Net wat er nodig is. Dat houdt ons werk als jeugdconsulent namelijk in. Een ouder komt met een hulpvraag. Wij gaan met de ouder in gesprek om de vraag helder te krijgen. En vervolgens helpen we bij het inschakelen van de juiste hulp of zorg. Door goed samen te werken, maken we de ‘koffer met kansen’ voor elk kind zo groot mogelijk.”

De jeugdconsulenten zetten zich ervoor in dat kinderen goed en veilig opgroeien. “Scholen merken het vaak als het niet goed gaat met een kind. Want het kind brengt er veel tijd door. Als er thuis schulden zijn of een moeilijke scheiding, uit zich dat soms ook op school. Een IB’er of leerkracht kan nu gewoon bij ons langskomen om even te overleggen: wat zou jij doen? Ook voor ouders zijn we beschikbaar. Het hoeft trouwens niet om ingewikkelde vraagstukken te gaan”, benadrukken ze. “Met een simpele vraag zijn ouders net zo goed welkom. Wij weten ook de weg naar lichte hulp. Bijvoorbeeld hoe je geld aanvraagt zodat je kind toch kan sporten. En we weten wat het welzijns- en jongerenwerk in onze gemeente voor hen kan betekenen. Zowel ouders, IB’ers als leerkrachten kunnen dus bij ons binnenlopen: voor overleg of om zich aan te melden met een hulpvraag.”

Elke jeugdconsulent heeft een eigen ruimte binnen de school. Sommigen zitten er al wat langer en merken dat ouders en leerkrachten hen steeds beter weten te vinden. Bij de anderen begint dat ook te komen. “We willen graag dat ouders er echt iets aan hebben. Hoe eerder je hulp opstart, hoe beter: dan heeft een kind vaak minder intensieve begeleiding nodig. Daarom maken we de drempel zo laag mogelijk. Loop gerust bij ons binnen.”

Even voorstellen: Marieke de Bont-van Leeuwen  

“Mijn naam is Marieke de Bont. Sinds januari 2018 werk ik als jeugdconsulent bij Stib. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen en/of hun ouders binnen de gemeente Buren de juiste jeugdhulp krijgen. Daarom ondersteun ik ouders graag bij het zoeken. Het aanwezig zijn op de scholen binnen de gemeente Buren is daarbij héél belangrijk. Zo hopen we de drempel voor ouders te verlagen.

Ik ben elke donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.30  uur aanwezig op de Prins Willem Alexanderschool in Beusichem.”

SCHOOL AGENDA

SCHOOL NIEUWS