contact | directeur Marie-Louise ten Brinke > 0345 50 1600

Inspectiebezoek

Op 1 oktober 2020 heeft de inspectie voor het onderwijs een themaonderzoek uitgevoerd op onze school. De inspecteur heeft daarbij de vraag gesteld hoe wij onze kwaliteitsverbetering in verband brengen met onze leerlingenpopulatie. Op onze school zitten in de groepen veel niveau verschillen. We hebben de inspecteur kunnen laten zien dat we daar o.a. aan tegemoet komen in de wijze waarop we de begeleiding van de leerlingen  vorm geven, bewuste keuzes maken voor de methodes die we gebruiken en hoe we de leerlingen betrekken bij  hun eigen ontwikkeling. De inspecteur was zeer tevreden hoe we dit als school vorm geven en ze was vooral te spreken over de manier waarop we dit als team samen neerzetten.

Zie de nieuwsbrief van 5 oktober voor een uitgebreider bericht over dit bezoek.

SCHOOL AGENDA

SCHOOL NIEUWS