contact | directeur Ellen Atkinson > 0345 50 1600

Jeugddienst

Op zondag 15 april a.s. is er een jeugddienst in de kerk van Beusichem. Dit keer als thema “Geloven is zo gek nog niet”. Graag willen wij, Jeugdteam van kerk Beusichem-Zoelmond, jou en u hiervoor uitnodigen.

In de huidige maatschappij zien we een afname van het kerkgangers en steeds minder mensen lijken te geloven. Wanneer je zegt wel te geloven bevind je je vaak in een minderheid. Het is misschien zelfs een klein beetje gek.

Maar, geloven is zo gek nog niet! Wil je weten waarom? Kom dan naar de jeugddienst! Tijdens deze dienst laten we het orgel even voor wat het is en zullen we muzikaal begeleid worden door de band Rise Up uit Geldermalsen.

SCHOOL NIEUWS