contact | directeur Marie-Louise ten Brinke > 0345 50 1600

Nieuwe methodes

Rekenen

De groepen 3, 4 en 5 starten met een de nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte. Deze methode helpt ons om volgens de laatste nieuwe inzichten het rekenonderwijs goed in te richten.Op dit moment is Getal en Ruimte nog niet beschikbaar op Snappet voor de groepen 6, 7 en 8. Zij blijven werken met de methode Wereld in Getallen, maar dan wel met de nieuwste versie zodat we ook in deze groepen volgens de nieuwste inzichten de lesstof aan kunnen bieden.

Estafette (technisch lezen)

Afgelopen schooljaar hebben de groepen 4, 5 en 6 al gewerkt met de laatste nieuwe versie van de methode Estafette.Vanaf dit schooljaar is deze nieuwe versie ook beschikbaar voor de groepen 7 en 8. Daarmee zijn we voor technisch lezen voor de komende jaren weer goed voorzien.

Engels

We starten dit jaar met een nieuwe methode voor Engels, Join in. We denken dat deze methode een betere basis kan geven voor het Engels. Tevens starten we vanaf nu in groep 6 met Engels, voorheen was dat alleen groep 7 en 8.In groep 5 zal het Engels spelenderwijs worden aangeboden met liedjes, spelletjes etc.

SCHOOL NIEUWS