contact | directeur Marie-Louise ten Brinke > 0345 50 1600

Leren zichtbaar maken

Leren zichtbaar maken

Als Prins Willem Alexanderschool willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden en als team willen we daarom leren om het onderwijs steeds beter te maken.

Als onderdeel van de teamontwikkeling hebben we de afgelopen jaren de training Leren zichtbaar maken gevolgd. Deze training is gebaseerd op de bevindingen van onderwijswetenschapper John Hattie. Hij laat ons op een andere manier kijken naar ons onderwijs,  naar professionele ontwikkeling en opbrengsten. Zijn belangrijkste adviezen voor leraren zijn:

  1. Kijk naar je lesgeven door ogen van de leerling
  2. Help leerlingen hun eigen leraar te worden

Bij de training Leren zichtbaar maken ligt de focus op:

  • Het leren van de leerling
  • De impact van de leraar op het leren
  • Manier om de impact te vergroten
  • Continue verbeteren door het evalueren van het effect van het handelen van de leraar op de leerling

Dit programma helpt ons scherp te krijgen wat de impact is van ons onderwijs op het leren van leerlingen.

Het geleerde tijdens de training wordt de komende jaren verder uitgediept en aangevuld, waarbij centraal staat dat we leerlingen meenemen verantwoordelijk te zijn en invloed te hebben op hun eigen ontwikkeling.

SCHOOL AGENDA

SCHOOL NIEUWS