contact | directeur Marie-Louise ten Brinke > 0345 50 1600

Schoolnieuws

Tevredenheidsonderzoek

Elke twee jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats onder kinderen, ouders en medewerkers. Dit jaar is er gekozen voor een onderzoek in 1 dag, namelijk dinsdag 17-1-2023. Vanaf 10 januari ontvangen ouders en medewerkers een enquête in de mail. Op de 17de gaan de kinderen de enquête invullen, vinden er gesprekken plaats met de directie, ouders, medewerkers en kinderen. Dit alles zal resulteren in een verslag met pareltjes van de PWA en verbeterpunten.

Laat uw stem horen en vul de enquête in!


Leerlingenraad

Ons onderwijs is er steeds meer op gericht om kinderen zelf verantwoordelijk te maken voor hun ontwikkeling. Willen we dat goed voor elkaar krijgen dan hoort daar ook bij dat kinderen zeggenschap hebben in wat er op school gebeurt. Om die reden richten we deze maand een leerlingenraad op. In deze leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Zij zullen alle kinderen vertegenwoordigen en aangeven wat kinderen belangrijk vinden en meedenken wat we op onze school kunnen verbeteren.


Speelleergroep PEUTERRIJK

SKLM is in onze school gestart met de speelleergroep Peuterrijk voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. De speelleergroep is dé plek voor uw peuter om fijn met andere kinderen te spelen onder professionele begeleiding.

Voor meer informatie en aanmelding van peuters graag contact opnemen met SKLM, 0344-603087, info@sklm.nl. Of loop even binnen bij de Peuterrijk.

 

 


Wij worden een KiVaschool

KiVa is een programma wat gericht is op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op school.

Op 26 september organiseren wij een informatie avond om ook aan ouders uit te leggen wat het programma inhoudt.


Programmeren in groep 1/2

Bee-Bot project groep 1-2A In de groepen 1 t/m 4 werken we veel met de Bee-Bot.

Deze kleine programmeerbare bij kunnen we al heel goed besturen. In groep 1-2A en vorig jaar in groep 3B werken we met de Bee-Bot samen met andere scholen in Europa.

Elke maand bedenkt een van de scholen een uitdaging, dit gaan alle andere scholen dan uitvoeren. Over dit project is een filmpje gemaakt door Nuffic. De organisatie die het samenwerken van leerkrachten met buitenlandse scholen stimuleerd.

 

 


Het was een fantastisch feest

Het openingsfeest was een fantastisch feest. In de ochtend hebben de bovenbouwgroepen de vloer van de gymzaal doen beven met hun spetterende djembé optreden. De middenbouwgroepen konden zich uitleven met een heuse disco en de kinderen van de onderbouw werden kostelijk vermaakt door clown Dennis.
Vervolgens stond er een geweldige lunch klaar voor alle kinderen, leerkrachten genodigden en de hulpouders. Zo ontzettend veel lekkere hapjes aangedragen door vele ouders van alle groepen.
Na de lunch volgde het officiële gedeelte waarbij “onze” Koningin Maxima en Koning Willem Alexander de speelplek en het mooie gebouw openden. Vergezeld door hun bodyguards hebben ze die taak heel erg serieus en goed uitgevoerd.

Inmiddels hadden veel ouders zich bij het feestgedruis gevoegd en konden ze het nieuwe PWA lied horen zingen door alle kinderen. Ter afsluiting van de dag kon iedereen nog genieten van de muziek, een dansje doen en werden hapjes rondgedeeld.
We kijken terug op een fantastische feestdag.

pwafeest001


Het PWA Lied

Dit is ons PWA lied, bekijk het hier.

YouTube, Het Lied voor de Prins Willem Alexander (PWA) School in Beusichem.


Open huis

Vrijdagmiddag 30 september zetten wij van 15.00 tot 16.00 uur de deuren open voor iedereen die onze prachtige school en de mooiste speelplek van Nederland wil komen bekijken.

We presenteren niet alleen het gerenoveerde gebouw maar ook het onderwijs wat we op de PWA vorm geven.

Denk hierbij aan het werken met meervoudige intelligentie, bordsessies zowel door leerkrachten en leerlingen en snappets in de bovenbouw groepen.

Benieuwd wat dit allemaal inhoudt? Dan nodigen wij u uit om 30 september zelf een kijkje te komen nemen.


SCHOOL NIEUWS