contact | directeur Ellen Atkinson > 0345 50 1600

Ons Onderwijs

Op onze school draait alles om het kind. Daarom houden we met ons onderwijs rekening met en komen we tegemoet aan de verschillen tussen de kinderen. Door onderwijs te bieden dat aansluit bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen halen we het beste in hen naar boven.

Ons motto luidt: “elke dag samen een beetje beter”

Onze missie:
Wij zijn een school met kwalitatief goed, boeiend en passend onderwijs voor alle kinderen in Beusichem en omgeving.

Onze visie:
Wij begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot sociale, zelfstandige mensen, die mede verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. We zorgen ervoor dat kinderen zich gezien voelen en dat ze komen tot een persoonlijke groei en een passend niveau in de schoolse vaardigheden. We hebben daarbij hoge verwachtingen.

We laten ons hierbij leiden door vier kernwaarden:

  • Ontwikkeling en groei
  • Diversiteit
  • Samen
  • Nieuwsgierigheid

We maken kinderen en medewerkers verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, dagen ze uit en houden ze nieuwsgierig om te willen leren. We stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te halen. We creëren een leeromgeving waarin we van en met elkaar leren. We bieden onderwijs op maat en houden rekening met verschillen in leren. We sluiten met de inhoud aan bij de omgeving en de belevingswereld van de kinderen. Bij dit alles spelen ook ouders een belangrijke rol.

SCHOOL NIEUWS