contact | Directeur: Daniëlle Laponder > 0345 50 1600

Onze manier van werken

maniervanwerken01Wie door de school loopt kan een goede indruk krijgen van onze manier van werken. We zijn trots op de open cultuur die te herkennen.

De kinderen zijn op onze school ingedeeld in leeftijdsgroepen. Meestal zitten de kinderen vanaf groep 3 t/m 8 in dezelfde jaargroep. Enkele groepen vormen een combinatiegroep van twee leeftijdsgroepen.
De groepen 1 en 2 worden gemengd, zodat jongste kleuters kunnen leren van het voorbeeldgedrag van de oudste kleuters.

In de jaargroepen wordt zowel klassikaal als in kleine groepjes les gegeven.
De instructie bij de basisvakken taal, lezen en rekenen wordt op drie niveaus gegeven.

Voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben worden aparte onderwijsprogramma’s opgesteld.
Kinderen uit de groepen 7 en 8 die meer uitdaging nodig hebben kunnen drie keer per jaar een periode van 8 weken meedraaien in een plusklas.

Bij het vak wereldoriëntatie werken we vanuit de gedachte van Meervoudige Intelligentie. We willen hiermee de lesstof beter aan laten sluiten bij de talenten en interesses van de kinderen. De leerkracht krijgt hierbij steeds meer de rol van begeleider/coach. Tijdens deze zogenaamde MI-lessen wordt veel groeps- doorbrekend gewerkt.
We stimuleren het zelfstandig werken en het samenwerken. De pleinen (gemeenschappelijke ruimtes) worden hiervoor gebruikt. Kinderen werken veelvuldig in groepjes of individueel op 1 van de pleinen.

De deuren van de lokalen staan vaak open. De vele raampartijen zorgen voor openheid en transparantie in de school.

maniervanwerken02

SCHOOL NIEUWS