contact | Directeur: Daniëlle Laponder > 0345 50 1600

Een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’

We werken volgens de methodiek van Stichting leerKRACHT waarbij we samen voortdurend het onderwijs op onze school verbeteren. Leerkrachten leren zo van elkaar en innoveren samen het onderwijs.

Inmiddels zijn we voor het negende schooljaar gestart om volgens de methodiek van Stichting leerKRACHT te werken.
De basis wordt gevormd door de vier leerKRACHT-instrumenten: bordsessie, gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback en de stem van de leerling.

In de praktijk zien we de leerkrachten wekelijks met elkaar rond een bord staan. Ze bepalen dan korte termijndoelen die gerelateerd zijn aan de schooldoelen. Vervolgens bereiden ze lessen samen voor, gaan ze bij elkaar in de klas kijken en geven ze elkaar feedback. De leerkrachten zijn hier zelf aan zet. Door deze manier van werken krijgen leerkrachten het gevoel er toe te doen en zeggenschap te hebben over het onderwijs.

Deze manier van werken heeft de afgelopen jaren ertoe geleid dat de leerkrachten zich veel meer betrokken voelen, enthousiaster zijn en de kwaliteit van het onderwijs daadwerkelijk verbetert.

Ook in de groepen werken we met bordsessies. Daar bepalen de kinderen met elkaar weekdoelen waar ze aan werken. Dit draagt er toe bij dat ook de kinderen zicht verantwoordelijker gaan voelen en zeggenschap krijgen over wat er in de groep nodig en gewenst is.

een-cultuur-van-elke-dag-samen-een-beetje-beter

SCHOOL NIEUWS