contact | Directeur: Daniëlle Laponder > 0345 50 1600

Schoolnieuws

Leerlingenraad

 

Wat is een leerlingenraad ?

In een leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

Waarom een leerlingenraad?

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • Leerlingen voelen zich meer betrokken bij het reilen en zeilen van de school.
  • De kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • De leerlingen laten ervaren wat realistisch en haalbaar is.

Wie zitten in de leerlingenraad ?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Per leerjaar zitten 2 leerlingen in de raad. Uit elke klas worden twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering en andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.

Hoe werkt de leerlingenraad ?

Deze groep komt een ongeveer zes keer per jaar bij elkaar om te vergaderen tijdens schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg.

 


SCHOOL NIEUWS