contact | directeur Ellen Atkinson > 0345 50 1600

Schoolnieuws

Inspectiebezoek

Op 1 oktober 2020 heeft de inspectie voor het onderwijs een themaonderzoek uitgevoerd op onze school. De inspecteur heeft daarbij de vraag gesteld hoe wij onze kwaliteitsverbetering in verband brengen met onze leerlingenpopulatie. Op onze school zitten in de groepen veel niveau verschillen. We hebben de inspecteur kunnen laten zien dat we daar o.a. aan tegemoet komen in de wijze waarop we de begeleiding van de leerlingen  vorm geven, bewuste keuzes maken voor de methodes die we gebruiken en hoe we de leerlingen betrekken bij  hun eigen ontwikkeling. De inspecteur was zeer tevreden hoe we dit als school vorm geven en ze was vooral te spreken over de manier waarop we dit als team samen neerzetten.

Zie de nieuwsbrief van 5 oktober voor een uitgebreider bericht over dit bezoek.


De PWA heeft het certificaat KiVa school gekregen

De afgelopen drie jaren zijn we als school getraind in het toepassen van het KiVa programma en hebben we met de kinderen gewerkt aan een fijne school waarin we voor elkaar zorgen. Aan de start van dit schooljaar hebben we officieel het certificaat KiVa school gekregen. Dat betekent dat we hebben aangetoond aan de voorwaarden te voldoen hoe we het programma van KiVa op onze school horen in te zetten en dat we dit ook op de juiste wijze aanpakken en goede resultaten bereiken. Met deze bevestiging zijn we natuurlijk erg blij.


Theatervoorstelling voor groepen 1 t/m 6

Elk jaar organiseert Theater aan de Markt in Beusichem in september een dag vol met veel muziek, theater en kindervoorstellingen. Helaas kan vanwege de coronacrisis dit in 2020 niet doorgaan.Het Theater Heerenlogement (zij verzorgen het Theater aan de Markt) heeft besloten om toch iets voor de kinderen te organiseren en de groepen 1 t/m 6 op 8 september te trakteren op een heuse voorstelling van Houtjetouwtje: Vos en Haas in gevaar.De voorstelling wordt gehouden in het theater van het Heerenlogement. De kosten hiervoor worden gedragen door Theater Heerenlogement en een deel subsidie van de gemeente Buren.

 


Nieuwe methodes

Rekenen

De groepen 3, 4 en 5 starten met een de nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte. Deze methode helpt ons om volgens de laatste nieuwe inzichten het rekenonderwijs goed in te richten.Op dit moment is Getal en Ruimte nog niet beschikbaar op Snappet voor de groepen 6, 7 en 8. Zij blijven werken met de methode Wereld in Getallen, maar dan wel met de nieuwste versie zodat we ook in deze groepen volgens de nieuwste inzichten de lesstof aan kunnen bieden.

Estafette (technisch lezen)

Afgelopen schooljaar hebben de groepen 4, 5 en 6 al gewerkt met de laatste nieuwe versie van de methode Estafette.Vanaf dit schooljaar is deze nieuwe versie ook beschikbaar voor de groepen 7 en 8. Daarmee zijn we voor technisch lezen voor de komende jaren weer goed voorzien.

Engels

We starten dit jaar met een nieuwe methode voor Engels, Join in. We denken dat deze methode een betere basis kan geven voor het Engels. Tevens starten we vanaf nu in groep 6 met Engels, voorheen was dat alleen groep 7 en 8.In groep 5 zal het Engels spelenderwijs worden aangeboden met liedjes, spelletjes etc.


Informatieavond 3 februari 2020

OP 3 februari organiseren we een informatieavond om de ouders bij te praten over de schoolontwikkelingen. Waar staan we nu, waar willen we naar toe en hoe zien we dat terug in de school en in de lessen. Het schoolplan, wat ook op onze site is te vinden, beschrijft de ontwikkelingen die we volgen, nu en de komende vier jaren.

Tevens vragen we ouders om ons weer feedback te geven: wat gaat goed en wat kan beter.


Kinderconferentie

Op 20 november was de Inrternationale dag van de Kinderrechten. De gemeente Buren heeft die dag een Kinderconferentie georganiseerd waar ook onze groepen 5 t/m 8 aan deel genomen hebben. De kinderen hebben gekeken wat er in ons dorp/gemeente al goed gaat voor kinderen en waar nog verbetering kan komen. Deze tops en tips zijn aan het einde van de ochtend aangeboden aan de burgemeester van de gemeente Buren.

Een impressie van de Kinderconferentie kan via deze link bekeken worden:


Sponsorloop

In oktober hebben de kinderen met een sponsorloop het bedrag van 2675,85 euro opgehaald. Een fantastisch resultaat. Het geld komt ten goede van het schoolplein.


Groep 8 wint de spaarchallenge

De groepen 6, 7 en 8 hebben gastlessen gehad van Bank in de klas. Daarbij hebben geleerd hoe goed om te gaan met geld. Als klas hebben ze ook deelgenomen aan de Spaarchallenge en met elkaar klusjes gedaan om geld in te zamelen voor een activiteit met de groep. Groep 8A heeft van alle deelnemende scholen het meeste geld opgehaald en daarmee de Spaarchallenge gewonnen. Het was een bedrag van 534,36 wat o.a. aan het Cito-finito feest en het kamps is besteed.

Zij kregen van de voorzitter van de Vereniging van Banken in Nederland en van de directeur van de Rabobank West-Betuwe een check overhandigd van 250 euro, wat bijdraagt aan de kosten voor het afscheidsfeest.


Zonnepanelen op het dak van de school

Samen met de kinderen, BasisBuren, de gemeente en de organisatie van Schooldakrevolutie, hebben we gevierd dat we als eerste school in Nederland een rekening af kunnen sluiten om ons dak vol te zetten met zonnepanelen. We zijn hier erg blij mee omdat we ook graag bijdragen aan een schoner milieu en de kinderen zo kunnen laten zien hoe belangrijk dat is.


SCHOOL NIEUWS