contact | Directeur: Daniëlle Laponder > 0345 50 1600

Ons Onderwijs

De PWA wil alle kinderen in Beusichem en omgeving kwalitatief goed onderwijs bieden. Hierin betrekken we ouders en kijken we hoe we als dorpsschool in het dorp zelf een toegevoegde waarde kunnen zijn. Samenwerking met de diverse plaatselijke verenigingen en organisaties vinden we dan ook belangrijk. We blijven ons richten op de laatste nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. Wanneer deze ontwikkelingen passen bij onze missie en visie, dan gaan we deze nieuwe ontwikkelingen integreren in ons onderwijs. We vinden het belangrijk eigentijds onderwijs te bieden om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst in onze maatschappij.

Missie en visie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie van de Prins Willem Alexander school.

Op de PWA streven wij ernaar dat onze leerlingen:

 • Respect hebben voor zichzelf, de ander en de omgeving en dat onderlinge verschillen worden omarmd
 • Zelf hun verantwoordelijkheid leren en kunnen nemen voor het eigen leerproces
 • Keuzes leren maken waardoor de intrinsieke motivatie wordt versterkt.
 • Vaardigheden meekrijgen om later op een sociale en autonome wijze deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Hiervoor zetten wij de volgende leervaardigheden in:

 • (zelf) Actief kennis verwerven vanuit een kritische onderzoekende houding
 • (zelf)Kennis toepassen
 • Samenwerken door te leren van en met elkaar
 • Bewust worden van ieders eigen kwaliteiten en talenten en waar mogelijk deze inzetten
 • Collectief gebruik maken van ieders kwaliteiten en talenten bij het samenwerken

Visie van de Prins Willem Alexanderschool

Op de PWA leren onze leerlingen:

 • Te denken vanuit het belang van de groep, waarbij iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een positieve bijdrage levert aan een fijn schoolklimaat.
 • Te werken vanuit doelstellingen die passend en flexibel worden ingezet.
 • In een rijke en uitnodigende leeromgeving de leerstof vanuit eigen initiatief, zelfstandig of in groepsverband, te verwerken met materialen naar keuzewaar mogelijk.
 • Hun eigen denkkracht te stimuleren en in te zetten door ze gevarieerde didactische werkvormen aan te bieden.

Aanmelding en toelating leerlingen

SCHOOL NIEUWS