contact | Directeur: Daniëlle Laponder > 0345 50 1600

Snappet op de PWA

Snappet wordt ingezet in de groepen 6 t/m 8.  Door het werken met Snappet kunnen we het onderwijs nog meer kindgericht (adaptief) aanbieden waardoor de kinderen resultaten krijgen die passen bij hun individuele niveau.

Wat is Snappet?
Snappet is een programma waarmee de kinderen op een Chromebook of een tablet de lesstof verwerken. In de groepen 6, 7 en 8 heeft elke leerling een eigen Chromebook, De leerkracht geeft zoals gewoonlijk eerst de lesinstructie. De kinderen verwerken de lesstof daarna niet meer in het schrift maar direct op de tablet.
De Snappet is een interactieve vervanging voor de werkboeken en de schriften maar sluit gewoon aan op de methodes die we op school gebruiken. Wetenschappelijk is bewezen dat met deze manier van onderwijs geven betere resultaten worden geboekt.

Wat is het voordeel?
Het voordeel van het werken met Snappet is dat kinderen direct feedback krijgen op de gemaakte opgaven. Het kind ziet zo meteen of hij/zij de opgave goed gedaan heeft. Is het fout dan kan het kind de opdracht direct verbeteren? Het systeem voegt vervolgens meer oefenstof toe op het niveau van het kind.
Een ander voordeel is dat de leerkracht via de computer live kan meekijken op het zogenoemde “dashboard” om te zien hoe de opdrachten worden gemaakt door de kinderen. De leerkracht heeft op allerlei manieren een overzicht hoe de kinderen de lesstof hebben gemaakt. Dit kan per opdracht zijn, per vak, per dag, per periode etc. Er zijn overzichten per kind, per groep, per vak en zelfs per opdracht. De leerkracht heeft zo meteen inzicht welke kinderen bij welke lesstof nog verlengde instructie nodig heeft of op welke onderdelen de groep als geheel nog extra instructie nodig heeft.
Hoe onderhouden we het handschrift van de kinderen?
Het werken met de tablet heeft als consequentie dat er minder met de hand geschreven wordt. Om te zorgen dat het handschrift van de kinderen op peil blijft krijgen deze groepen weer extra oefening in het schrijven. Ook worden er nog steeds taaloefeningen in het schrift gegeven.

snappet

Vervangt Snappet voor een deel de leerkracht?
Snappet is zeker geen vervanging van de leerkracht. Het is een hulpmiddel om het onderwijs adaptiever te maken. Het helpt ook om meer inzicht te krijgen in de vorderingen van de kinderen en wat ze aan gerichte instructie nodig hebben. De rol van de leerkracht in de klas blijft cruciaal.

Zijn de kinderen niet te lang bezig op de Chromebook of tablet?
De Chromebooks worden gebruikt voor de verwerking van de lesstof. Op de andere tijden werken de kinderen gewoon als vanouds met andere materialen.  De kinderen gebruiken de Chromebooks ook voor andere vakken als bijvoorbeeld wereldorientatie. Leerkrachten monitoren dat het werken aan de Chromebooks beperkt blijft. Om het schrijven te blijven stimuleren, krijgen de kinderen ook in deze groepen structureel elke week schrijfles.

Kunnen de kinderen ook spelletjes spelen op de Chromebook of tablet?
De Chromebooks worden in de eerste plaats gebruikt voor het onderwijs. De kinderen verwerken er hun lesstof op. Het kan ook ingezet worden voor Wereldoriëntatie, waarbij de kinderen informatie zoeken op het internet. Dit gebeurt onder toezicht van de leerkracht en alleen wanneer deze via het systeem de toegang voor de kinderen open zet.
En ja, er kunnen spelletjes op de Chromebook of tablet worden gespeeld, maar alleen met toestemming van de leerkracht.

 

SCHOOL NIEUWS